Putkiremontti

Jokainen putkiremontti alkaa aina suunnittelusta ja lähtötilanteen kartoituksesta. Kartoituksessa käydään putkiston tila ennakkotietojen ja kiinteistössä tehtävien havaintojen pohjalta. Putkiremontin tarve on hyvä ottaa puheeksi aivan viimeistään siinä kohtaa, kun kiinteistö on ollut käytössä 50 vuotta. Vahinkojen välttämiseksi putkiston tila on kuitenkin hyvä tarkastaa jo 25 vuoden jälkeen. Teemme putkiremontteja Tampereella ja sen ympäristökunnissa vuosikymmenten kokemuksella ja kaikilla markkinoilla olevilla menetelmillä. Pystymme siten muodostamaan tarkan kokonaiskuvan kiinteistöllenne parhaiten soveltuvasta ja kustannustehokkaimmasta menetelmästä.

 

 

Suunnittelu
Suunnittelussa määritellään projektin tavoitteet ja saneerauskohteelle parhaiten soveltuvat työmenetelmät. Suurin osa nykypäivän putkiremonteista tehdään edelleen linjasaneerauksena. On kuitenkin myös paljon kohteita, joihin viemäreiden sukitus soveltuu muita menetelmiä paremmin. Suunnittelu kannattaa tehdä huolella, sillä se voi säästää merkittäviä summia projektin toteutusvaiheen kustannuksissa. Huolellisen suunnittelun osa on hyvin pieni koko putkistosaneerauksen kokonaiskustannuksista, joten siinä kannattaa luottaa vain alan parhaisiin ammattilaisiin. LVI-Palvelu Hongisto Oy:n suunnitteluosaaminen on LVI-alan terävintä kärkeä niin kokemuksen kuin viimeisimpien työmenetelmien osalta, joten kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä heti projektinne alussa. Toimimme aina taloteknisen saneerauksen pääurakoitsijana vastaten kaikista projektin osa-alueista. Tällaisia ovat mm. rakennus-, LVI-, sähkö- ja automaatiotekniikka.

 

 

Linjasaneeraus
Linjasaneeraus, eli niin kutsuttu perinteinen putkiremontti, on käytetyin ja varmin tapa saada kiinteistö putkisto uutta vastaavaan kuntoon. Linjasaneerauksessa vanhat viemäriputket puretaan ja korvataan uusilla. Samoin toimitaan myös käyttövesiputkien osalta. Linjasaneerauksessa myös kylpyhuoneet ja talon sähkö- ja tietoliikennetekniikan ratkaisut uusitaan.

 

Hybridiremontti

Hybridiremontissa käyttövesiputket tuodaan tiloihin vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Viemärit puolestaan sukitetaan talon rakenteita purkamatta. Tällää menetelmällä päästään projektin nopeampaan toteutukseen, vähäisempään rakennusaikaiseen meluun, sekä useimmiten myös alhaisempaan kokonaiskustannukseen.

 

 

Viemärin sukitus
Sukitus on linjasaneeraukseen verrattuna varsin tuore työmenetelmä, jolla on korjausrakentamisessa etuja erityisesti vaikeasti purettavissa putkiston osissa. Sukituksessa vanhoja viemäriputkia käytetään aihiona, jonka sisäpuolelle uusi putki sukitetaan. Sukituksessa epoksihartsilla käsitelty huopasukka puhalletaan putkistoon paineilmalla ja annetaan sen kovettua. Työmenetelmällä saadaan hyvä lopputulos kunhan vanha viemäriputkisto on saneerauksen alkaessa riittävän hyvässä kunnossa. Sukituksessa seinä- ja lattiarakenteita ei tarvitse rikkoa. Viemärikuvaus on oleellinen osa suunnittelua varmistuttaessa että sukitus soveltuu kohteeseen.